ໃບຢັ້ງຢືນ

ໃບຢັ້ງຢືນແລະການອະນຸຍາດ

ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານໃບຢັ້ງຢືນ BSCI ແລະການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO.

ໃນແງ່ຂອງການອະນຸຍາດຍີ່ຫໍ້, ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງອຸປະກອນແລະການດໍາເນີນງານຂອງ Disney, ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນຕໍ່ພວງຂອງ Disney.

ການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົາກັບໂຮງງານໄດ້ຜ່ານການກວດສອບໂຮງງານຂອງກຸ່ມ Auchan ຂອງFrenchຣັ່ງ.

bsci
bv
ce
its
sgs
TUV
ul
bsci1
bsci2
1
BSCI
bv
cnas
TUV